1
2
3
4
5
محصولات- PRODUCTS
1

انواع پین و بوش

2

قطعات لوله‌ای

3

انواع لوله‌های ترمز

4

انواع لوله‌های هیدرولیک فرمان

5

قطعات پرس‌کاری

سه دهه تجربه و دانش ما در حوزه قطعه‌سازی، صنایع شریف تهران را برای تولید انواع قطعات خودرو و صنایع مربوطه قادر کرده است تا بتواند با حفظ کیفیت در مقرون به صرفه‌ترین حالت ممکن تولید کند. بخشی از محصولات ما به تفکیک دسته‌بندی قابل مشاهده است.